Stammar

Stamrenoveringen av Axelsö-Sandö hösten 2014
2015-2019 har vi full garanti på det arbetet Röranalys har utfört och det innebär att om något inte fungerar som det ska så kommer Röranalys och åtgärdar problemet. Garantin gäller under förutsättning att det inte är vi som själva har orsakat stoppet/problemet genom att spola ner något som inte bör spolas ner eller på något annat sätt misskött våra rör. Vi måste således ta hand om våra stammar på bästa sätt och se till att inget onödigt slitage förekommer.

Kaustiksoda eller annan propplösare får under INGA omständigheter användas i våra nya rör. Dessa kemikalier är oerhört frätande och kommer att förstöra rören, dessutom är det inte bra för vår miljö att använda detta. Vid eventuella stopp är det manuell rensning eller spolning av rören som gäller.

På Röranalys hemsida finns det mycket bra information att läsa, samt nummer att ringa om man av en eller annan anledning behöver hjälp. Det finns ett journummer för akuta ärenden samt ett växelnummer om det handlar om mer allmänna frågor eller ett mindre akut problem. Röranalys har även satt ihop en informationstext till oss som alla bör ta del av.

Vid framtida renovering av er fastighets rör, exempelvis kökstam och rör från badrum, som Röranalys inte infodrat måste Röranalys kontaktas så att koppling mellan rörinfodrat rör och den del som ni renoverar sker på rätt sätt.

Viktig information angående köksstammen som Röranalys observerat under sitt arbete.
Det har visat sig att krökar i fastighetens stammar är mer utsatta för slitage än själva röret. Framför allt ser Röranalys att kröken i köksstammen som går under ”betongplattan” ner till samlingsledning är mer utsatt och mer sliten med risk för hål eller haveri av kröken.

Ett haveri av kröken medför att köksstammen blir obrukbar och måste åtgärdas, vilket medför en oväntad kostnad och obrukbart kök. Om er köksstam inte är bytt eller rörinfodrad än så måste ni hålla noga koll på den så att ni inte plötsligt står med stora vattenskador i er fastighet.

Slutbesiktningsprotokoll