Välkommen till Axelsö-Sandö Samfällighetsförening

Mitt uppe på krönet av Värmlandsvägen finner du vårt radhusområde bestående av 76 fastigheter uppdelade i kvarteret Axelsö och kvarteret Sandö. Samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen Axelsö-Sandö. Norr om våra hus ligger Hökarängen och i söder sjön Magelungen, i öster har vi Fagersjöskogen och i väst Farsta Centrum. Husen byggdes i början av 1960-talet och är så kallade självbyggen. Samtidigt runt om i Farsta pågick en intensiv byggverksamhet och runt 500 radhus byggdes inom några år. Farsta Centrum, som invigdes 1960, är idag Stockholms fjärde största centrum.

Hösten 2014 renoverades våra stammar genom relining med strumpmetoden. Mer information om detta projekt finns under fliken ”För Medlemmarna” och vidare under ”Stammar”.

Samtliga bilder på hemsidan är tagna i området av våra medlemmar.