För nyinflyttade

Välkommen! Här följer lite information till dig som är nyinflyttad hos oss på Värmlandsvägen.
Vi hoppas att ni kommer att trivas här i vårt område.

Allmän information

Området omfattar 76 st hushåll, husen uppfördes 1960-61 som självbygge i Småstugebyråns regi. Föreningen ansvarar för den gemensamma ekonomin. Föreningens verksamhetsår är från den 1 januari till den 31 december. Ordinarie föreningsstämma hålls i april. Våra stadgar hittar du här.

Styrelsens medlemmar

Ordförande Carl Johan Roshage
Kassör Hans Grahn
Sekreterare Ulf Nilsson
Ledamot Dick Lindberg
Ledamot Martin Svensson

Suppleant Pontus Willebrand
Suppleant Gabriella Dahlberg


Skicka ett mail till: styrelsen@axelsando.se (ny mailadress)

Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/AxelsoSando

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 2200 kr/månad/hushåll som betalas i förskott genom insättning på föreningens Bankgirokonto: 5469-0326. Det går inte att betala via autogiro.
Märk betalningen med namn och adress, samt ange vilken månad betalningen avser.
Försenad avgift skall betalas omgående efter påminnelse, med angivet sista datum.
Avgift eller annat krav som föreningen kan ha på medlem och som ej betalats trots påminnelse, lämnas till inkasso.

Medlemsavgiften täcker bland annat kostnaderna för bredband och digital-TV, fjärrvärme, vatten, undercentralen, vägar (ex snöröjning), grönområden (ex gräsklippning) samt visst underhåll av garagen.

Våra nya rör

Under hösten 2014 genomförde samfällighetsföreningen en stor stamrenovering i hela området. Radhusens gemensamma huvustammar infordrades med en så kallad strumpa av företaget Röranalys AB. Läs mer under fliken ”För Medlemmarna” och vidare under ”Stammar”. Här finns det mycket bra och viktig information om hur ni tar hand om er fastighets rör.

Bilar

Parkering på innergatan är förbjudet, du får stanna en kortare stund för i-och urlastning.
Kör mycket försiktigt! Det bor många barn här och vi vill ha ett lugnt, barnvänligt område där det är säkert att röra sig på innergatorna. Läs mer under fliken ”För Medlemmarna” och vidare under ”Parkering”.

Byggregler

Under fliken För Medlemmarna har vi lagt ut de byggregler som gäller inom samfällighetsföreningen.

Städdag

Vår och höst har vi städdag då vi samlas för att tillsammans hjälpas åt med att städa på området ex. kratta löv, sopa grus, klippa häckar vid garagen och annat som vi anser nödvändigt för vår gemensamma trivsel. I städarbetet tar vi en paus och det bjuds på grillad korv och dricka.

Information om städdagar skickas ut vid varje tillfälle.

Vad är en samfällighetsförening?

Läs på lantmäteriets hemsida