Underhållsplan

Styrelsens förvaltningsuppdrag omfattar
VA-­anläggning Fjärrvärme, vatten, stammar , dagvatten
Undercentral Byggnad inv/utv
Garage Portar, tak, garagegavlar mm
Elanläggning  Elinstallationer, elskåp, belysningsstolpar mm
TV/Bredband TV/Bredband
Vägområde P-­platser, asfalterade ytor, sandlådor, skyltar
Grönområden Staket, träd, buskar, mm
Övrigt Hyreslokal, Föreningsförråd, Hemsida, Facebook-grupp
Planerade åtgärder 2021

 • Spolning av dagvattenrör enligt underhållsplan
 • Åtgärda dagvattenbrun utanför vv227
 • Byte av 4st avstängningsventiler för fjärrvärmesystemet i området (2 fastigheter)
 • Se över panel på garagelängorna

Planerade åtgärder 2020

 • Målning av farthinder och parkeringsrutor
 • Införskaffande av ytligare farthinder till området
 • Byte av några avstängningsventiler för fjärrvärmesystemet i området
 • Byte av trasigt staket vid gemensam gräsmatta
 • Lagning av större hål i asfalten
 • Uppgradering av system till undercentralen
 • Filmning av relining för ytligare 5års garanti


Planerade åtgärder 2019

 • Installation av jordfelsbrytare och byte av el i 3 kvarvarande garagelängor
 • Handrensa dagvattenbrunnar på höstens städdag
 • Målning av farthinder och parkeringsrutor
 • Införskaffande av ett nytt farthinder till området
 • Byte av några avstängningsventiler för fjärrvärmesystemet i området
 • Byte av  trasigt staket vid gemensam gräsmatta
 • Eventuella oförutsedda akuta händelser, t ex fjärrvärmeläcka, vattenläcka i dagvattenledning
      .
Åtgärdat 2018
 • Installation av jordfelsbrytare och byte av el i garagelänga Sandö
 • Temporär lagning vid infart garage Sandö
 • Nya avstängningsventiler i UC samt i två fastigheter
 • Handrensning av dagvattenbrunnar
Åtgärdat 2014-2017
 • Installation av jordfelsbrytare och byte av el i garagelängor
 • Planerat underhållsarbete i undercentralen
 • Åtgärdat fjärrvärmeläcka
 • Måla parkeringsrutor på områdets parkeringar
 • Röja och såga ned träd vid garagen
 • Ny skyltning på området
 • Undercentral, Nya belysningsarmaturer + uttag, samt skrotning av gammal el
 • Undercentral, byte av trasig armatur utsida
 • Reparation av samtliga staket på området/stängsel på området
 • Temporär lagning vid infart garage Sandö
 •  Installation av el-­element i garagelänga som saknar värme
 •  Relining av huvudstammar i hela området
.
Kommande åtgärder ej tidsatta eller i turordning
 • Stamspolning och filmning var 5:e år med start höst 2019
 • Vid behov fortsatta åtgärder för parkeringsproblematik i området
 • Asfaltering vid infart garage Sandö
 • Garagegavlar + vindskivor ruttna i första hand Sandö
 • Garagetak ses över
 • Garageportar ses över
 • Återkommande: Slamsuga och spola dagvattenbrunnar vartannat år med start höst 2017
 • Eventuell spolning och filmning av dagvattenrör för kvalitetsbedömning
                                                         .