För medlemmarna

Element och golvvärme:
Om du behöver stänga av ett element för byte av element måste du meddela styrelsen som säkerställer att expansionskärlet inte töms på vatten i undercentralen.
Vid ombyggnad där golvvärme skall kopplas in får INTE fjärrvärmesystemet (vattenburet) användas.
Vårt fjärrvärmesystem är inte dimensionerat för golvvärme.

Byggregler inom samfälligheten
Planerar du att bygga om, ute eller inne och är osäker på vad som gäller? Kontakta styrelsen.
Det finns vissa regler för byggnationer/ombyggnationer i området som måste godkännas av styrelsen.

Några allmänna regler att förhålla sig till
Principen är att inga byggnader får ställas upp närmare än 4.5 meter till samfällighetens mark. Med samfällighetens mark avses gatan som den boende använder för in- och ut passage till fastigheten. (Gäller framsidan av huset)
Samma regler gäller för byggnation som vetter mot Värmlandsvägen, kommunens mark.
byggregler

 

 

 

 


Staket och plank:
Plank med högre höjd från mark än 110 cm kräver bygglov och bygganmälan. Plank är vanligen täta och inte genomsiktliga, det vill säga består till mindre än hälften av luft. Glasskärmar, t ex som bullerskydd fordrar dock bygglov.