Garageportar

Motordriven garageport?
Önskar ni installera motordriven garageport? Vi har medlemmar som vill installera motordrivna garageportar och undrar om fler är intresserade. Ev kan vi göra en gemensam inköp och påverka priset? Kontakta styrelsens ordförande.

Behöver du en extra eller ny nyckel till garageporten?
Samfälligheten har ett samarbete med Farsta Lås som har sitt kontor i Hökarängen. För att beställa en nyckel skall du kontakta styrelsen med uppgifter om namn, adress och telefonnummer. Efter att mail inkommit meddelas Farsta Lås av ordförande att ny nyckel behövs för anmäld person. Vi gör detta för att ha en hög säkerhet och minska risken att obehöriga kan kopiera en till exempel upphittad garagenyckel. Ta med dig nyckeln som skall kopieras och lämna in den till Farsta Lås. Räkna med att det tar ca 24 timmar från beställning till att ny nyckel kan hämtas. Om du har råkat tappat bort båda nycklarna till garageporten måste du dessutom skruva loss låskolven som sitter i garageporten och ta med denna till Farsta lås. Cylinden innehåller en kod som gör att helt nya nycklar kan tas fram.