Styrelsen

Ordförande: Carl Johan Roshage
Kassör: Hans Grahn
Sekreterare: Ulf Nilsson
Ledamot: Dick Lindberg
Ledamot: Martin Svensson
Suppleant: Pontus Willebrand
Suppleant: Gabriella Dahlberg

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Skicka ett mail till: styrelsen@axelsando.se (ny mailadress)

Stadgar för Axelsö-Sandö

För styrelsen: Inloggning till VA-online.

Inloggning till styrelsen egen sida.