Tillsyningsman

Tillsyningsman för våra gemensamhetsanläggningar är Dick Lindberg. Tillsyningsmannen ser över vår gemensamma egendom, bland annat fjärrvärmecentralen, undercentralen, som ligger på Värmlandsvägen 131.
Om du har några frågor eller uppmärksammar något som bör åtgärdas så hör av dig till till styrelsens email.
Ska du byta eller tappa ur dina element vid en renovering är det viktigt att du kontaktar styrelsen då detta påverkar fjärrvärmesystemet.