Brand i vårt område

Vid 22.30 lördagskvällen den 28/12 utbröt en brand i huset Värmlandsvägen 217.

Ingen människa uppges vara skadad.

Brandkåren var snabbt på plats och begränsade elden, dock har flera hus drabbats av stora skador.

217 har stora brandskador, intilliggande har brand, rök och vattenskador. Då elden spreds via vindarna är taken uppbrutna av brandkåren för släckningen.

Tillsyningsman stängde rådigt av elementvattnet i det brinnande huset med polisens tillstånd.

I och med detta drabbas bara 217 av utebliven värme, resten av husen i samfälligheten klarar sig bra.

Varm och kallvatten fungerar bra i hela området.

Bredband, telefoni och TV är utslaget i hela samfälligheten. Comhem är kontaktade för åtgärd.

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen via mail.

styrelsen@axelsando.se