Underhållsplanen

Styrelsen har tagit fram en underhållsplan som presenterades på senaste årsmötet. Planen finns på hemsidan under menyn För medlemmarna.