Kassör sökes till föreningen

Kassör Hans Grahn har suttit i 12 år som kassör för samfälligheten. Hans har aviserat till valberedningen att han ställer sin plats till förfogande för uppdraget.

Nu söker vi en intresserad medlem i Axelsö – Sandö samfällighetsförening som har erfarenhet av uppdrag som kassör eller motsvarande och brinner för samfällighetens ”ekonomi i balans”.

Vad innebär det att vara kassör för samfälligheten?

Kassören sköter alla ekonomiska frågor, löpande bokföring, fakturering mm för samfällighetens räkning. Här ingår även kontakter med banker, myndigheter, kronofogde mm.

Kassören arbetar nära styrelseordförande och deltar på samtliga styrelsemöten med ekonomisk rapport.

Arvode utgår enligt stämmans beslut om arvode för kassör.

Under första året som kassör kommer Hans Grahn att vara behjälplig med praktiska frågor som kan uppstå under budgetåret 2019.

För mer information kontakta:

Kassör Hans Grahn hans.e.grahn@comhem.se

eller valberedningen

Gabor Revay gabor.revay@sll.se eller 072-228 04 91