Lufta elementen (nytt)

Efter underhållsarbete på värmesystemet behöver elementen luftas.

Gäller samtliga fastigheter, tidigare var det några få som berördes men nu gäller det samtliga.

Vänliga hälsningar från styrelsen