Läcksökningen fortsätter

Sökandet efter läckan fortsätter. Vi har kunnat konstatera att läckan med stor sannolikhet är någonstans mellan undercentralen och Värmlandsvägen 127, vilket är Axelsö-delen av korta slingan.
Under onsdagen (31/1) behöver vi åter stänga av värmen ca 9-14. Denna gång berörs de hus på adresserna Vv 113-179, som ligger på den sidan närmast mulleparken.