Com Hem

ComHem tillhandahåller bredband och digital-tv i vårt område.

Problem?
Om du har problem med TV-bilden prova att starta om digitalboxen. Detta gör du genom att bryta strömmen i 10 sekunder. Om du saknar digitalbox och upplever att bilden är dålig, kontakta Com Hem support. Om du tycker att Bredbandet går långsamt prova att starta om bredbandsroutern genom att bryta strömmen i 10 sekunder.

Om problem uppstår i hushållet är det viktigt att du kontaktar Com Hem. Alla problem som anmäls skapar ett statistiskt underlag som styrelsen använder vid framtida utvärderingar av gruppavtalet vi tecknat.