Lufta elementen (nytt)

Efter underhållsarbete på värmesystemet behöver elementen luftas.

Gäller samtliga fastigheter, tidigare var det några få som berördes men nu gäller det samtliga.

Vänliga hälsningar från styrelsen

Branden

Under branden så tömdes värmesystemet på vattnet då ett elementrör skadades.

I och med det behöver ni lufta era element.

/Styrelsen

Brand i vårt område

Vid 22.30 lördagskvällen den 28/12 utbröt en brand i huset Värmlandsvägen 217.

Ingen människa uppges vara skadad.

Brandkåren var snabbt på plats och begränsade elden, dock har flera hus drabbats av stora skador.

217 har stora brandskador, intilliggande har brand, rök och vattenskador. Då elden spreds via vindarna är taken uppbrutna av brandkåren för släckningen.

Tillsyningsman stängde rådigt av elementvattnet i det brinnande huset med polisens tillstånd.

I och med detta drabbas bara 217 av utebliven värme, resten av husen i samfälligheten klarar sig bra.

Varm och kallvatten fungerar bra i hela området.

Bredband, telefoni och TV är utslaget i hela samfälligheten. Comhem är kontaktade för åtgärd.

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen via mail.

styrelsen@axelsando.se

Kassör sökes till föreningen

Kassör Hans Grahn har suttit i 12 år som kassör för samfälligheten. Hans har aviserat till valberedningen att han ställer sin plats till förfogande för uppdraget.

Nu söker vi en intresserad medlem i Axelsö – Sandö samfällighetsförening som har erfarenhet av uppdrag som kassör eller motsvarande och brinner för samfällighetens ”ekonomi i balans”.

Vad innebär det att vara kassör för samfälligheten?

Kassören sköter alla ekonomiska frågor, löpande bokföring, fakturering mm för samfällighetens räkning. Här ingår även kontakter med banker, myndigheter, kronofogde mm.

Kassören arbetar nära styrelseordförande och deltar på samtliga styrelsemöten med ekonomisk rapport.

Arvode utgår enligt stämmans beslut om arvode för kassör.

Under första året som kassör kommer Hans Grahn att vara behjälplig med praktiska frågor som kan uppstå under budgetåret 2019.

För mer information kontakta:

Kassör Hans Grahn hans.e.grahn@comhem.se

eller valberedningen

Gabor Revay gabor.revay@sll.se eller 072-228 04 91