Läckaget upphört

22/1 upptäcktes en läcka i fjärrvärmesystemet, och läckaget av varmvatten har varit 150 -200 liter per dag.
Jensen Läcksökning AB kunde lokalisera läckan till någonstans längs en sträcka om 16 meter mellan undercentralen och brunnen närmast Vv 105.
Dock upphörde läckaget torsdagen den 8/2 plötsligt utan att någon åtgärd gjorts, och ingen förklaring till detta är känd.