Dags för värmejustering i våra fastigheter

Påminnelse om tillträde till samtliga fastigheter!
Med start imorgon, den 6 mars, kommer JT Energi att göra injustering av flödet på värmesystemet. De som inte är hemma under dagtid behöver lämna nyckel i undercentralens brevinkast Vv 131 senast måndag morgon.
Det ska vara fullt flöde under tiden arbetet utförs, så skruva upp termostaterna på era element på full värme.
Arbetet beräknas ta totalt en vecka.