Elarbete i garagen pågår

Det elarbete i garagen som är planerat enligt föreningens underhållsplan är påbörjat.
En garagelänga i taget kommer att åtgärdas med installation av jordfelsbrytare och byte av gamla el-ledningar.
Första längan närmast Vv 103 är åtgärdad under oktober, och planen är att fortsätta länga för länga.

Projektets hastighet är ännu inte inplanerat, men berörda fastighetsägare kommer att aviseras en vecka innan  det blir aktuellt.
Garaget måste då vara tömt på bilar på morgonen, samt alla saker ska flyttas minst 2-3 m från väggarna, så hyllor och dylikt måste tas bort.