Värmeläckan åtgärdad

HWQ har nu slutfört arbetet med värmeläckan med gott resultat!

Elementvattenledningarna i kulverten mellan Vv 201 och Vv 255/257 är nu infodrade med en specialslang som kopplats till fastigheternas befintliga järnrör. Läs mer på HWQs hemsida om projektet med vår läcka och metoden som användes:

http://www.hwq-group.com/