Kvarglömda nycklar

Det finns fortfarande några fastighetsägare som inte hämtat ut sina nycklar som Röranalys AB använde under stamrenoveringen i höstas. Dessa nycklar kan hämtas ut hos Dick Lindberg på Vv 145 mot uppvisande av legitimation.